دانلود آهنگ گیلکی آها بوگو به همراه متن آهنگ

/دانلود آهنگ گیلکی آها بوگو به همراه متن آهنگ

دانلود آهنگ گیلکی آها بوگو به همراه متن آهنگ

آهنگ های شاد گیلکی از طرفداران زیادی برخوردار هستند. به طوریکه اقوام غیر گیلک نیز به شنیدن آها علاقه مند هستند. آهنگ آها بوگو یکی از آهنگ های زیبای گیلکی ست که حتما قبلا هم آن را شنیده اید. ما به همراه لینک دانلود آهنگ متن و معنی متن آهنگ هم برای شما قرار دادیم تا بتوانید بیشتر از شنیدن آهنگ لذت ببرید.

دانلود آهنگ گیلکی آها بوگو به همراه متن آهنگ

آخی می جان یاری دگوده بو قبای گالشی! (یار دوست داشتنی من لباس محلی پوشیده بود!)

آها بوگو (آهان بگو)

امره بیجار بمابو زحمتم بکشه ( اومده بود توکار مزرعه کمکمون کرده وزحمت کشید )

آها بوگو (آهان بگو)

آخه می چلچرانه (وقت شادی منه) می چلچرانه (وقت شادی منه)

امشو شیمی خونه ور شیرنی خورانه (امشب دوروبر خونه شما مراسم شیرنی خورونه (بله برونه))

آها بوگو (آهان بگو)

د گوته منیم شو خوته منیم (دیگه چیزی نمیتونم بگم ،شب خوابم نمیبره)

آفتوبه آو سنگینه جور گیته منیم (آب آفتابه سنگینه نمیتونم بلندش کنم) (از نظر زبان گیلکها معنی سنگینی داره این جمله که برگرداندنش به فارسی سخت است. )

آخه چندی می پوست وا بکنم می پَرده قاله ( تا چند وقت دیگه باید پرتقالم رو پوست بکنم؟!!)

متن آهنگ آها بوگو به همراه معنی

آها بوگو (آهان بگو)

چَندی نگاه وا بکنم بلندی بَراره ( تا چند وقت دیگه باید داداش قد بلندت رو نگاه کنم؟!)

آها بوگو (آهان بگو)

بلندی برار بگوده بو می دیله کاره ( داداش قد بلندت همون کاری رو که من میخواستم رو کرده بود )

آها بوگو (آهان بگو)

امروز نشاست وا بکنیم فردا دوباره (امروز نشا باید بکنیم فردا هم چنوق) ( نشا و چنوق از مراحل کشاورزی و تولید برنج در مزارع )

آها بوگو (آهان بگو)

می چینی کاسِی(کاسه چینی من)

قوربون بووشوم لاکوی تی چپ وراستای (دخترقوربون فرق باز کردن موهات بشم که ریختی سمت چپ وراست صورتت)

می چینی قوری ( ای قوری چینی من)

تازه یارم هَگیته بود تی چشم کوری ( یار تازه من به کوری چشم تو گرفته بود)

د گوته منیم شو خوته منیم (دیگه چیزی نمیتونم بگم ،شب خوابم نمیبره)

آفتوبه آو سنگینه جور گیته منیم (آب آفتابه سنگینه نمیتونم بلندش کنم)

 

دانلود موزیک

توسط | 2019-03-25T10:14:56-01:00 مارس 18th, 2019|گیل مدیا|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه