برج ساعت شهرداری رشت

/برج ساعت شهرداری رشت

برج ساعت شهرداری رشت

برج ساعت شهرداری رشت نیز یکی از جاذبه گردشگری رشت محسوب می شود که می توانید در سفر آشنایی با میدان شهرداری رشت خود آن را مشاهده کنید . برج ساعت رشت نیز همانند دیگر برج های قدیمی در شهر های مختلف یکی از سازه های بلند شهری بود که جهت دیده بانی از آن ها استفاده می شد . در برخی از این برج ها پس از آن که جنگ رو به اتمام بود ساعت نصب می کردند تا علاوه بر جلوگیری از تخریب آن نمای زیبایی نیز به شهر بدهد .

تاریخچه برج ساعت شهرداری رشت

کاخ شهرداری رشت زمانی بنا شد که در استان حکومت نظامی حکم فرما شده بود به همین دلیل به همراه ساختمان شهرداری در سال ۱۳۰۵ برجی نیز جهت دیده بانی ساخته شد که پس از سه سال در سال ۱۳۰۸ ساعتی روی آن نصب کردند .

به گفته بسیار از گذشتگان این برج به منظور آگاهی از وقوع آتش سوزی در شهر ساخته شده بود .

برج ساعت شهرداری رشت

برج ساعت شهرداری رشت

بازسازی برج ساعت ساختمان شهرداری

برج ساعت ساختخمان شهرداری یکی از مرتفع ترین برج های زمان خود بود که به نوعی سمبل شهر رشت است . برج ساعت رشت در زلزله سال ۱۳۶۹ به همراه ساختمان اصلی شهرداری آسیب شدید دید و تخریب شد . در همان سال به همت مهندسان ایرانی و سرپرستی روبرت واهانیان مرمت و بازسازی شد . بازسازی این بنا یک سال طول کشید و بر اساس همان نمای قبلی صورت گرفت .

تخریب ساعت برج :

ساعت برج نیز در همان زلزله از کار افتاد و ساعت جدید جایگزین آن کردند .

ارتفاع برج ساعت رشت :

ارتفاع برج ساعت میدان شهرداری رشت ۲۴ متر است و ساعت بکار رفته در آن در هر ساعت به تعداد همان ساعت و در هر نیم ساعت یک بار به صدا در می آید و باعث آگاهی مردم از گذر زمان و عمر خود می شود .

 

توسط | 2019-03-26T12:29:19-01:00 مارس 26th, 2019|جاذبه گردشگری رشت|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه